WATERBEHANDELING: DE FEITEN

Meerdere zwembad en spa eigenaars worden regelmatig geconfronteerd met problemen van waterbehandeling van het zwembad-spa water: groen, troebel water, algengroei, roestvorming, kalkaanslag ontstaan in grote mate door onvoldoende/foutieve wateranalyse en dosering van chemicaliën. Deze kunnen leiden tot oog- en huidirritaties alsook oorontstekingen. Mits gebruik van de nodige handmatige of automatische meet-doseersystemen kan dit vermeden worden.

WATERBEHANDELING: DE OPLOSSING

In eerste instantie dient uw water geanalyseerd. Breng vrijblijvend een staal voor wateranalyse mee naar onze zaak. Na analyse geven wij U het nodige advies om correctieve acties uit te voeren, alsook de  nodige informatie over meet-doseer apparatuur om permanent uw waterkwaliteit optimaal te houden.

Als opstap kan U handmatig de kwaliteit van uw zwembad-spa water meten, mits gebruik van eenvoudige test strips of de meer accurate digitale fotometers.

 

Manuele meting vraagt een zekere discipline om regelmatig metingen (PH/CL/ALK/CYAN) uit te voeren en de nodige chemicaliën toe te voegen.  Indien dit geen optie is, kan mits aanschaf van een permanent meet-doseersysteem (geïntegreerd in de technische installatie) uw waterkwaliteit optimaal behouden worden. Het meest gangbare automatische waterbehandeling systeem in de markt is het PH/REDOX meet/doseersysteem.  Deze techniek houdt

de Ph en Chloorwaarden stabiel. (voor optimale werking blijft de manuele meting van de alkaliteitswaarde aanbevolen)

Als alternatief wordt eveneens het PH/ZOUT ELECTROLYSE systeem gebruikt. Deze laatste zorgt vooral voor zacht water, bijkomend worden de Chlooramines (bijproduct van chloor)  verantwoordelijk voor huidirritatie en rode ogen afgebroken.

 

In eerste instantie dient uw water geanalyseerd. Breng vrijblijvend een staal voor wateranalyse mee naar onze zaak. Na analyse geven wij U het nodige advies om correctieve acties uit te voeren, alsook de  nodige informatie over de bestaande meet-doseer apparatuur en producten voor correcte waterbehandeling.